Magas egyházi kitüntetést kaptak a nizzai székesegyház elperlésében segédkező francia ügyvédek

gal-2333436Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája áldásával Alan Confino és Laye Camara francia jogászokat a Szent Dániel fejedelem érdemrend III. fokozatával tüntették ki.

A Moszkvai Patriarchátus e magas szintű kitüntetését a francia ügyvédek a nizzai Szent Miklós székesegyháznak a nizzai orosz emigráns egyházközségtől való elperlésének hétéves folyamata során felmutatott magasan kvalifikált jogi tevékenységükért kapták.

A kitüntetési ceremónia 2013. november 25-én történt az Oroszországi Föderáció franciaországi nagykövetének párizsi rezidenciáján. A kitüntetést az ügyvédeknek Nesztor korszuni püspök, a Moszkvai Patriarchátus franciaországi főpapja és A. A. Orlov, az Oroszországi Föderáció párizsi nagykövete nyújtotta át.

Forrás

Háttér: A nizzai Szent Miklós orthodox székesegyházat több mint 80 éven keresztül a helyi orosz emigráns hívők egyházközsége gondozta és használta, amely a nyugat-európai orosz orthodox egyházközségeknek az 1930-as évektől az Egyetemes Patriarchátus joghatósága alá tartozó egyházmegyéjébe tartozik. A templomot – arra hivatkozva, hogy az Orosz Birodalom jogutódja – már a Szovjetunió is megpróbálta elvenni az emigráns egyházközségtől. Az elmúlt években az Oroszországi Föderáció újra bejelentette a templom tulajdonjoga iránti igényét. A templom jogilag bizonytalan tulajdonjogi helyzetét kihasználva pert indítottak és hosszú éveken át tartó eljárás során elperelték az egyházközségtől a székesegyházat. Bár az állam képviselői az eljárás során azt hangoztatták,letöltés hogy csak tulajdonjogi ügyről van szó, ami nem érinti az egyházközség egyházi joghatósági helyzetét és a templom továbbra is a nizzai orosz orthodox egyházközség használatában marad, a templom megszerzése után az orosz állam képviselői őrző-védőket alkalmazva kizárták a templomból a helyi egyházközség képviselőit. Az orosz állam a székesegyházat határozatlan idejű használatra átadta a Moszkvai Patriarchátusnak, amely annak kánonjogi helyzetét teljes mértékben figyelmen kívül hagyva saját papot nevezett ki a templomba. Az eljárás során a Moszkvai Patriarchátus egyházi sajtója a helyi egyházközség és papjai (többek között a templom mellett felnőtt Joann Gueit protoijerej atya, a nizzai orosz emigráns egyházközség elöljárója) ellen folytatott rágalomhadjárattól sem riadt vissza. A templom papságát azzal vádolták, hogy az istentiszteleten kívüli időben haszonlesésből szednek belépődíjat a templom látogatóitól (a valóságban az egyházközség öregek otthonát, temetőt és egyházi iskolát is fenntart). A nizzai orosz orthodox székesegyház a franciaországi orosz emigráció egyik jelentős központja volt. Egy időben ebben a templomban szolgált Alekszander Jelcsanyinov atya, ismert orosz emigráns lelkipásztor is (Ortodox Szemle).