„Anya a börtönben, az Egyház az állam ölelésében”

article_15937Vaszileiosz Fermosz atya: Az oroszországi egyház, nem lépvén fel a Pussy Riot tagjainak védelmében, az egész Orthodoxia reputációjára mér csapást

Az Amen.gr egyházi híroldalon megjelent, az „Anya a börtönben, az Egyház az állam ölelésében” c. cikkben Vaszileosz Fermosz atya, az ismert görög teológus és pszichiáter orvos éles kritikával illette az Orosz Orthodox Egyházat. Elítélvén a punk együttes tagjainak akcióját, amit megjegyzése szerint az orthodox Görögországban is helytelennek tartottak volna, egyúttal azonban hangsúlyozza az akciót követő – az ellenzék iránti türelmetlenség és az Egyház és az állam közötti túlzott – „botrányos” összefonódás kontextusában – tervszerűen véghezvitt megtorlás kegyetlenségét, amelyben a teológus mindazoknak szóló figyelmeztetést lát, akik kritikával lépnek fel a rezsimmel szemben. A teológus az orosz állam és az egyház közötti összefonódás újabb jelét látja abban is, hogy a közelmúltban az orosz egyházi delegáció visszautasította, hogy az Egyházak Világtanácsa Közgyűlése dél-koreai ülésén a többi orthodox résztvevővel együtt vegyen részt közös orthodox Liturgián és az oroszok Hilarion metropolita vezetésével az orosz konzulátus dísztermében tartottak külön Liturgiát.

A teológus felháborodását fejezte ki az „egyház süket hallgatása” miatt a Pussy Riot ügyével kapcsolatban. A hallgatás, írja, azt a gondolatot ébreszti, hogy az Egyház egyetért, sőt jóváhagyja a csoport tagjai elleni megtorló intézkedéseket. A görög teológus arra hívta fel az Orosz Egyházat, hogy emlékezzék a cári Oroszország és a bizánci történelem tanulságára. Vaszileiosz atya azt az aggodalmát fejezte ki, hogy az Orosz Egyház olyan útra lépett, amely a katasztrófa felé vezet. Ez annak következménye, hogy az Egyház képtelen megtalálni a modern társadalom, különösen pedig a posztmodern olyan megnyilvánulásai iránti helyes viszonyulást, mint amilyen a Pussy Riot ironikus fellépése volt. A görög teológus szerint az egyházi vezetés az erő pozíciójából lép fel a társadalom iránt, ezáltal Krisztus Egyházát a „hatalom logikájának” függvényévé teszi.

Ez az álláspont, véli Vaszileiosz atya, erősen csökkenti az egyház missziós tanúságtételének lehetőségeit, méghozzá nem csak Oroszország határain belül. „Napjainkban, – írja Vaszileiosz Fermosz atya, – az ilyen súlyos félresiklások azonnal ismertté válnak az egész világban és nemzetközi szinten mérnek csapást az Egyház ügyére.” Ma egy világfaluban élünk, és azok, akik hibásan billentgetik a hajót, azt kockáztatják, hogy önmagukkal együtt mindent elsüllyesztenek.

Forrás