“A hitért és Krisztus Egyházáért szenvedtek, 1917-1938” – fényképkiállítás a lendvay utcai templomban

A budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz orthodox templom előcsarnokában az oroszországi újvértanúk és hitvallók emlékének szentekt fényképkiállítás nyílt. A 2000. évi Főpapi Zsinaton történt meg a szovjet rezsim által a hitükért üldözött orthodox keresztény hitvallók és vértanúk összegyházi megdicsőítése.

A fényképek mellett megtekinthető a Szent Tyihon Orthodox Egyetem által kiadott nagyszerű, gazdagon illusztrált gyűjteményes kötet, amely az újvértanúk és hitvallók életére és küzdelmére és a Szovjetunióbeli egyházüldözés történetére vonatkozó legújabb kutatásokat foglalja össze. A könyv segíthet abban, hogy jobban megismerhessük az egyházüldözés e tragikus korszakát és méltóképpen értékelhessük az oroszországi újvértanúk és hitvallók tanúságtételét és küzdelmét.

“Örömmel tekintünk a hitvallókra, akik megbecsülést szereztek nevüknek, akik hite és kitartása dicséretes… Itt van Krisztus katonáinak ragyogó csapata, amely a szorongató üldözés szilaj kegyetlenségét a rendíthetetlen harcban megtörte, kész volt a börtön elviselésére, fel volt fegyverkezve a halál elszenvedésére is. Rendületlenül ellene mondottak a világnak, dicső látványosságot szolgáltattak Istennek, a követendő példát a testvéreknek!”*

%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2[1]

“Az újvértanúink iránti keresztény szeretetünk abban mutatkozik meg, hogy milyen helyet töltenek be spirituális életünkben, hogy hitvalló életük példája mennyire érinti meg szívünket. Találkozván az újvértanúk tanúságtételével és életével, hitük lelkesít bennünket és nem vagyunk képesek egyházi életünkre csupán mint tiszteletreméltó ősi hagyományra tekinteni, hanem az számunkra mindenek előtt az 1917-től kezdődő hihetetlenül kegyetlen egyházüldözésben önmagát megmutató Lélek élő tanúságtétele.

Segítsen bennünket az Isten abban, hogy képesek legyünk értékelni az oroszországi újvértanúk és hitvallók küzdelmét, és kérjük imádságos közbenjárásukat az Úr előtt, Aki iránt hűségüket életükkel és igaz vértanúságukkal erősítették meg”

(Kádár Iván atya, a templom parochusa)

* Karthagói Szent Cyprianus, A bukottakról. 2. Szent Cyprianus Művei. Ókeresztény Írók, XV. kötet.