Elhunyt Gavriil érsek, nyugalmazott nyugat-európai orosz exarcha

Főtisztelendő Gabriel érsek (1946-2013)

Főtisztelendő Gavriil érsek (1946-2013)

Elhunyt Gavriil (világi nevén Guido de Vylder) komanai érsek, az Egyetemes Patriarchátus Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségei Exarchátusának nyugalmazott elöljárója.

Főtisztelendő Gavriil érsek 1946-ban született Belgiumban flamand katolikus családban. Katonai szolgálatának befejezése után 1970-ben végezte el a római katolikus teológiai szemináriumot. 1976-ig a leuven-i katolikus egyetemen tanult. Az egyetemen óegyházi szláv nyelvvel foglalkozott. 1974-ben tért át az Orthodox Egyházba és a genti orthodox egyházközség tagja lett. 1975. október 5-én Georgij (Taraszov) szirakuzai érsek a párizsi Névai Szent Sándor székesegyházban diakónussá szentelte. 1976. június 27-én szentelték pappá. 1977-ben a maastricht-i Aranyszájú Szent János és Szent Szerváciusz templom elöljárója lett. 1984-től ellátta a deventeri Szent Péter és Pál templom lelkigondozását is. Ezzel egyidőben középiskolai tanárként is dolgozott. 1985-ben protoijerej címet kapott. Papja volt a brédai egyházközségnek, majd 1992-től kinevezték a liège-i Névai Szent Sándor egyházközség elöljárójává. 1993-től az Egyetemes Patriarchátus Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége belgiumi, hollandiai és németországi egyházközségeinek  esperese. 1994. május 11-én Szergij (Konovalov) eukarpiai érsek exarcha Gábriel néven szerzetessé nyírja. Ebben az évben megválasztják az Exarchátusi Tanács tagjává. 1995-ben igumeni, 1998-ban archimandritai rangot kap.

2001. januárjában megválasztják a Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége észak-franciaországi, belgiumi, hollandiai és németországi egyházközségeit felügyelő vikárius püspökévé. A párizsi Névai Szent Sándor székesegyházban komanai püspök címmel szentelik fel. Elkísérte Szergij érseket konstantinápolyi látogatásaira és 1999. júliusában oroszországi látogatására. Szergij érsek 2007. decemberében, halála előtt, megbízta az érsekség ügyeinek intézésével. 2003. május 1-én az érsekségi egyházmegyei gyűlés a Névai Szent Sándor székesegyházban a Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek érsekévé, a Nyugat Európai Orosz Exarchátus fejévé választotta meg. A választást az Egyetemes Patriarchátus Szent Szinódus 2003. május 3-án megerősítette és Gabriel püspököt érseki rangba emelte. Intronizációja 2003. június 1-én történt a párizsi Névai Szent Sándor székesegyházban. Érsekké választásával egyúttal a párizsi Szent Szergij Teológiai Intézet rektora is lett.

Gabriel érsek súlyos betegsége miatt 2013. január 8-án lemondott tisztségéről. 2013. október 26-án hunyt el. Legyen örök emléke!