Bartholomeosz patriarcha: Az Áthosz az Eszfigménou-monostor nem kanonikus testvérisége és az elvilágiasodás miatt szenved

barth_athosŐszentsége I. Bartholomeosz egyetemes patriarcha október 18-19-i áthosz-hegyi látogatása során kritikával illette az „Eszfigménou monostor nem kanonikus testvériségét” és a „Szent Hegyet szégyenbe hozó egyik nagy monostor igumenjét”. A pravoslavie.ru és az agionoros.ru orosz oldalak –  a romfea.gr híroldalra hivatkozva  – szerint a patriarcha szavai „elszomorították” a szenthegyi szerzeteseket. 

Beszédeiben a Konstantinápolyi Egyház elöljárója két olyan kérdést érintett, amelyek nyugtalanítják az áthoszi testvéreket és elszomorítják az Anyaegyházat. Ez az Eszfigménou monostor problémája, valamint az egyik legnagyobb áthoszi monostor ügye, amelynek munkatársai „hibásak abban, hogy az Istenszülő Szent Kertjét szidalommal illetik Görögországban és az egész világon”. A „Szvjataja Gora” orosz weboldal információja szerint a patriarcha itt Efrémre, a Vatopedi-monostor igumenjére és munkatársára, Arszeniosz szerzetesre, e monostor egyik lakójára gondolt. [A pravoslavie.ru – az egyik központi orosz egyházi honlap – a vatopedi igumen kritikája miatt a szenthegyi szerzetesekre hivatkozva még azt a kérdést is felteszi, hogy vajon a patriarcha az Egyház ellenségeinek oldalára állt-e. Efrém igumen az elmúlt években komoly kapcsolatokat épített ki az Orosz Egyház és az orosz állam és üzleti körök vezető személyiségeivel. Pár éve nagyszabású rendezvénysorozat keretében hordozták végig szerte Oroszországban a monostorban őrzött egyik ereklyét, a szerzetesek által az Istenszülő Öveként tisztelt relikviát – szerk. megj.]

Az Eszfigménou monostor testvérei között már évek óta komoly zúgolódás van az orthodox főpapok és katolikus hierarchák közös imái és a más hitűek iránti politika miatt, amely szerintük túllépi a megengedhető kereteket.

A romfea.gr hírügynökség idézi Bartholomeosz patriarcha néhány mondatát, amelyek legutóbbi szenthegyi látogatása során mondott beszédeiben hangzottak el.

„Az Eszfigménou monostorral kapcsolatos mára már krónikusan aktuálissá vált kérdésen kívül… létezik egy másik szomorú probléma, amelynek, az Anyaegyház ellentétes jellegű biztosítása ellenére, további folytatása van, és amely az utóbbi napok információi szerint, kellemetlen fordulatot vett, a Szent Hegy egyik legelső monostora igumenjének és munkatársának bíróság elé állítása „köztörvényes” cselekedetek szándékos elkövetésének vádjával, amelyről a tömegtájékoztatási eszközökben megjelent publikációk tanúskodnak és amely gyalázatot hoz a Szentséges Istenszülő e szent kertjére, az éjjeli és nappali imádság és küzdelem e helyére mind Görögországban, mind pedig szerte a világban”.

Bartholomeosz patriarcha elmondása szerint „az említett személyek, az ügy bíróságra való átadásának határozata szerint, nagyszámú büntetendő kezdeményezést és cselekedetet vittek véghez, azon szerzetesi kötelességeik ellenére és azok megsértése által, amelyekért önök, akik az Istenszülő Kertjében élnek, elhagyták a világot és a világi dolgokkal való foglalkozást”.

„Nagy az a gyalázat, amelynek most már évek óta ki van téve miattuk e Szent Hely… Úgy tűnik, az elvilágiasodás kísértése megtalál egyes szenthegyi testvéreket is, amivel kapcsolatban szükséges annak hangsúlyozása és folyamatos felemlítése, hogy miben különbözik a szerzetesi szolgálat másokétől, hogy az ima embere, a szerzetes ne váljék egyszerű szociális munkássá, vagy ami még rosszabb, vállalkozóvá…”

A fentiekkel kapcsolatban, valamint amiatt, hogy az „Anyaegyházhoz olyan hírek jutnak el, miszerint a szerzetesek olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek nem felelnek meg a szerzetesi hivatásnak, ami elszomorít minket, mint a ti patriarchátokat és lelkiatyátokat, mindenek előtt pedig azért, mert a nemzetek között meggyaláztatik az erények e dicső Hegyének szent neve és missziója”, az egyetemes patriarcha arra hívta fel a szenthegyi szerzeteseket, hogy fogják vissza gyengeségeiket, „tartsanak ki a jóban, tartsanak ki a szerzetesi hivatás, küzdelem és élet szent titka előtti félelemben, az Áthosz-hegy azon életében, amelynek hagyománya évszázadok óta változatlanul megőrződött.”

Forrás