Halálos veszélyben van a maalula-i Szent Tekla monostor

X. János antiokhiai orthodox patriarcha felhívása Szent Tekla ünnepén

A hadműveletek szeretett országunkban egyre kiteljesednek és az embernek ezért a tragédiáért nagy árat kell fizetnie: látjuk, hogy a rombolás államunk egyre újabb és újabb területeit ragadja el, látjuk, hogy hogyan kínlódnak és űzetnek el az emberek, hogyan szenvednek, éheznek és szomjaznak; látjuk, hogy a háború minden ember útját keresztezte és sehogy nem lehet kitérni előle.

A katasztrófák ezen évkönyvében vagy egy külön fejezet, amely Maalula város és szent rendháza – a Szent Tekla monostor – fájdalmáról szól, arról a monostorról, amely egyrészről létezésének első századaitól kezdve folyamatosan a keresztény zarándokok célpontja, másrészről pedig az ország, még ha különböző vallási nézeteket követő, fiai kapcsolatainak egész mélységét is mutatja.

A maalula-i Szent Tekla monostor – a szír kultúra valódi emléke, a világ- és a szír nemzeti örökség része – napjainkban bonyolult, fájdalmas időket él meg: a monostor egy olyan területen fekszik, amelyet minden oldaláról lőnek, ami megbonyolítja a lakóinak szánt humanitárius segély szállítását, ami az utóbbi időkben az önkéntesek számára halálos veszélyt jelent. Nemrég, a város lövetése miatt megsérült a helyi villanyerőmű, ezért megszűnt a monostor vízellátása, ami halállal fenyegeti az apácákat.

Tudatosítjuk, hogy a monostor jelenléte a régióban: nyilvánvaló felhívás az ország lakóinak a testvéri szeretetre és békére. Ezért maradunk benne, hogy tanúságot tegyünk az ország és annak minden gyermeke iránti hűségünkről és szeretetünkről, valamint az erőszaknak és annak rettenetes, minden ember és építmény számára egyformán romboló erejének kategorikus elutasításáról.

Ezért felhívással fordulunk a szíriai Vörös Félholdhoz, a Nemzetközi Vöröskereszthez, valamint minden humanitárius segítséggel foglalkozó kormányzati és nem kormányzati szervhez, kérvén, hogy támogassák a monostor nővéreit és az ott befogadott gyermekeket, akiknek száma elérte a negyven főt, azzal, hogy humanitárius karavánt küldenek a városba, ami lehetővé teszi számunkra, hogy ott maradhassunk, kifejezvén odaadásunkat szeretett földünk iránt.

Felhívással fordulunk az egész világhoz is a vérontás és az erőszak beszüntetéséért Szíriában, egyúttal hangsúlyozván az ország minden kulturális emléke érinthetetlensége és semlegessége elismerésének szükségességét, hogy elkerülhető legyen azok lerombolása és megszentségtelenítése. Megismételjük felhívásunkat az egységes állam minden gyermekéhez, hogy válasszák a tárgyalásokat mint a konfliktusok megoldásának egyetlen módját és az ember, annak szabadsága és méltósága iránti tisztelet megnyilvánulását.

E feszült napokban, mi, az Antiokhiai Egyház gyermekei, imával fordulunk Szent Teklához, akinek emlékét ma ünnepeljük, hogy adjon védelmet monostorának és minden lakójának. Őrizze meg az Úr Maalulát, Szíriát és az egész világot, kiárasztva reá Kegyelmének valódi világosságát!

www.pravmir.ru