Meggyilkolták Pavel Adelheim atyát

Pszkovi otthonában késszúrásokkal meggyilkolták Pavel Adelheim atyát, a hitvalló életű, szovjet lágereket megjárt ismert lelkipásztort. Pavel atya augusztus 1-én volt 75 éves. A boldog emlékű Pavel atyától augusztus 1-én, születésnapján megjelent írásának fordításával búcsúzunk. Krisztus volt az élete. Legyen örök emléke!

Pavel Adelheim atya

Pavel Adelheim atya

„Virrasszatok” 

„Napjainkat nem mi számláljuk meg” – jegyzi meg Puskin. A kor azonban egyre nyilvánvalóbban emlékeztet magára. Az élet elérkezik a határvonalig, amit úgy neveznek: „öregség”. A lélek még tűzzel teli, de a test már érzi a fáradtságot.

A zsoltáros szavait követve az ember nyilvánvalóan érzi, hogy közeledik az élet határvonala: „Éveink napjai hetven esztendő, vagy legföljebb nyolcvan esztendő, és nagyobb részük fáradság és szenvedés”. Ebben a korban az ember már minden új napot hálával fogad, mint Istentől való ajándékot és sajnálja, hogy oly sok idő veszett el semmiségekkel. Az apostol azt parancsolja: „Használjátok föl az időt, mert rossz napok járnak”. Úgy tűnt, oly sok minden van még a jövőben, de mindez szétszóródott, mint a homok és csupán a múlt emlékezetét hagyta maga mögött.

Az idő rohanásában és a hétköznapi gondok közepette nagyon fontos, hogy ne veszítsük el életcélunkat és ne keverjük össze ezt a célt az elérésének eszközeivel. A cél a fontos, az eszközök másodlagosak. A cél nem szentesíti az eszközt. A méltó célhoz méltó eszközökre van szükség. Amint a cél szentesíteni kezdi az eszközt, hamissá válik: az eszköz kerül a cél helyébe. A másodlagos kerül a legfontosabb helyére, az pedig elveszíti eredeti értelmét. Éppen ezért nagyon fontos a megkülönböztetés és, hogy ne keverjük össze a célt, a feladatot és a cél eléréséhez szükséges eszközöket.

A Szent Írás különféle szavakkal nevezi meg a keresztény élet célját. Krisztus Isten Országának nevezi azt: „Ti keressétek elsősorban Isten Országát s annak igazságát”. Egy másik helyen Krisztus az Istenben való megmaradást nevezi a célnak: „Maradjatok bennem, akkor Én is bennetek maradok”. Örök életnek nevezi azt: „Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust”. Péter apostol a keresztény céljának az átistenülést nevezi: „az isteni természet részeseivé legyetek”. Szárovi Szent Szerafim a keresztény élet céljának a Szent Lélek megszerzését nevezi.

A cél különféle eszközökkel érhető el. Őrizzük tisztaságban a lelkiismeretünket, őrizzük szívünket a gonosz gondolatoktól és képzeletünket a romlott képektől. Mindezt segíti az önmegtartóztatás, az ima és az irgalmasság cselekedetei. A cél határozza meg a hétköznapi feladatokat. Krisztus rövid parancsolatban foglalja össze a szüntelen feladatot: „virrasszatok!”

Mindezek együtt: a cél, a feladat és azok elérésének eszközei alkotják a keresztény élet tartalmát, mely Krisztusban testesül meg. „Számomra az élet Krisztus” – írja az apostol, és e szavak fejezik ki a keresztény élet tartalmát az apostoli időktől kezdve egészen napjainkig.

Krisztusban szeretettel, Pavel lelkész

Forrás