Tíz éve hunyt el Antonij (Блум/Bloom) metropolita

1959

1959

Andrej Boriszovics Bloom 1914-ben született és 2003. augusztus 4-én hunyt el. A XX. századi orosz emigráció egyik legjelentősebb lelki tanítója, az Orosz Egyház angliai egyházmegyéjének főpapja, számos lelki írás szerzője volt.

Andrej Bloom 1914. június 19./július 6-án született Lausanne-ban, orosz diplomata családjában. Gyermekkorát Perzsiában töltötte, ahol apja orosz konzul volt. A forradalom után a család kénytelen volt emigrálni. Éveken át ide-oda csapódtak Európában, míg végül 1923-ban Párizsban telepedtek le.

Andrej 14 évesen olvasta el az Evangéliumot és tért meg Krisztushoz. Aktív tagja lett az Orosz Keresztény Diákmozgalomnak. A párizsi Három Szent Főpap templom, a Moszvkai Patriarchátus akkoriban egyetlen párizsi egyházközségének hívője volt. 1931-ben felolvasóvá nyírták. A középiskola elvégzése után elvégezte a Sorbonne Biológiai és Orvosi karát (1938).

1939. szeptember 10-én titokban szerzetesi fogadalmat tett, majd tábori sebészként a frontra ment (1939-1940). Utána Párizsban orvosként dolgozott. Franciaország náci megszállása idején részt vett az ellenállásban, az antifasiszta földalatti mozgalom orvosa volt.

1943. április 17-én Antonij néven, Kijevi Szent Antal tiszteletére, szerzetessé nyírták. A felnyírást Afanaszij (Nyecsajev) archimandrita, a Három Szent Főpap templom elöljárója és Antonij lelkiatyja végezte.

1948. október 27-ig orvosként dolgozott, amikor Szerafim (Lukjanov) metropolita diakónussá szentelte. 1948. november 14-én Szerafim (Lukjanov) metropolita szerzetespappá szentelte és Nagy Britanniába küldte az akkoriban virágzó anglo-orthodox Szent Albanius és Szent Szergiusz Társaság lelki vezetőjeként.

1950. szeptember 1-től a londoni Szent Fülöp apostol és Szent Szergij templom (Moszkvai Patriarchátus) elöljárója. 1956-ban kinevezik a londoni Nagyboldogasszony és Mindszentek templom elöljárójává.

1957. novemberében szergijevi püspöki címmel kinevezik a Moszkvai Patriarchátus nyugat-európai exarchájának londoni vikáriusává. Főpappá szentelését Nyikoláj (Jerjomin) klisinszki érsek és Jakovosz (Virvosz) apameai püspök, az Egyetemes Patriarcha nyugat-európai exarchájának vikáriusa végezte.

1962. októberében kinevezték a Moszkvai Patriarchátus újonnan alapított nagy britanniai egyházmegyéje, a Szurozsi Egyházmegyу kormányzó főpapjává, érseki rangot kapott. 1966-ban metropolitai rangra emelik és kinevezik a Moszvkai Patriarcha nyugat-európai exarchájává (e tisztséget 1974-ig tölti be).

Antonij metropolita angliai szolgálatának ideje alatt a kicsiny londoni egyházközség alapján egy egész Nagy Britanniára kiterjedő egyházmegye jött létre, jól szervezett egyházközségekkel. Az egyházmegye komoly missziós szolgálatot folytatott, előadásokat szervezett. Antonij metropolita, személyes életével, prédikációival, írásaival jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Orthodoxiát egyre jobban megismerték Angliában és Nyugat-Európában, valamint, hogy a Szurozsi Egyházmegye különleges keresztény szellemisége lehetővé tette, hogy otthonra találjanak benne az Orthodoxiára áttért angol keresztények. Életének utolsó éveit megszomorította az egyházmegyében az újonnan bevándorló szovjetoroszok, valamint a régi orosz emigránsok és helyi angol hívők közötti súrlódás, amely kapcsolatban állt az Angliába vikárius püspöknek kinevezett Hilarion (Alfejev) püspök tevékenységével és konfliktusával Vaszilij (Osborn) püspökkel.

2002-ben súlyos operáción esett át, ezért 2003. február 1-jén kérte nyugállományba helyezését, amit a moszkvai Szent Szinódus 2003. július 30-án teljesített, felmentve őt a Szurozsi Egyházmegye éléről.

2003. augusztus 4-én hunyt el Londonban. Temetését a londoni székesegyházban Filaret minszki és szlucki metropolita, Grigoriosz thiatirai érsek (Egyetemes Patriarchátus) és a Moszkvai Patriarchátus több Nyugat-Európában szolgáló főpapja végezte.

Néhány ritka fénykép Antonij metropolita életéről.