A szent hajlék főünnepe – 2013

A Szent Mózes kápolna oltárünnepe – Zemplén, 2013.

16

Isten kegyelméből, az idén is megtartottuk a szent hajlék főünnepét. A hagyományokhoz híven, most is két napon át ünnepeltünk.  Az előestén a vízszentelés szertartásával kezdetét vette az ünnep, majd lítás vecsernyét szolgáltunk. Ezt az esti asztalvendégség követte.

Az ünnep napján pedig, délelőtt kilenc órakor kezdődött a szent Liturgia, amit az Akathisztosz követett, majd megszenteltük a bejáratnál beépített Szárovi Szent Szerafim mozaikját. A rendkívüli hőség ellenére is, minden Szent Mózes tisztelője eljött a szent hajlékba, hogy közösen ünnepeljünk. A közös vendégségből minden jelenlévő kivette a részét, mind az előkészületekben mind pedig egyéb tennivalókkal kapcsolatosan.

Isten áldása kísérje mindazokat, akik hozzá járultak az ünnep megszervezéséhez, és azokat is, akik elzarándokoltak ebben a nyári hőségben Szent Mózes hajlékába.

képek

View original post