Kirill patriarcha fogadta Balog Zoltán minisztert

2013. április 14-én a Nagy Szent Vazul liturgia után, amelyet Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája tartott a moszkvai Istenszülő Születése sztavropigiális monostor “Kazanyi” templomában az Orosz Orthodox Egyház elöljárója találkozott Balog Zoltánnal, Magyarország emberi erőforrás miniszterével.

Magyar részről a találkozón részt vett: Íjgyártó István, a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Veresné Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kabinetfőnöke, Pálóczi-Horváth Viktória, a minisztérium főosztályvezető-helyettese, Dr. Baranyi András tanácsos, a moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ igazgatója. A Moszkvai Patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya részéről Szergij Zvonarjov protoijerej “távoli külföldért” felelős titkár volt jelen a megbeszélésen.

Őszentsége Kirill patriarcha elégedettséggel jegyezte meg, hogy Magyarország kormánya hangsúlyozza a magyar kultúra keresztény gyökereit. „Üdvözöljük azt a tényt, hogy Magyarország Alkotmányába bekerült az a kitétel, miszerint a kereszténység Istene [sic!] egyesíti a magyar nemzetet, valamint üdvözöljük a magyar kormánynak a házasságról, mint a férfi és a nő szövetségéről vallott álláspontját, amit kétség kívül a nép is támogat”.

 „Ma Európában nem könnyű kiállni a keresztény meggyőződés mellett, de biztos vagyok benne, hogy e nélkül egyszerűen nem lesz Európa” – folytatta a Szentséges Vladika.

Az Orosz Orthodox Egyház elöljárója emlékeztetett a szovjet kor szomorú tapasztalatára, amikor a népet elszakították szellemi és kulturális gyökereitől. „Tanúi voltunk a társadalom hatalmas szellemi, erkölcsi problémáinak, amelyeket ma nagy nehézségekkel küzdünk le” – konstatálta a Szentséges Vladika. „E tapasztalatból kiindulva hívunk fel: ne ismételjék ezt meg! Nincs jelentősége annak, hogy önök hogyan tagadják meg a keresztény gyökereket: a szovjet ideológián vagy a szélsőséges szekularizmus eszméjén keresztül. A legfontosabb, hogy mi lesz az eredmény. Mi ma ezt nagyon jól értjük Oroszországban, Belaruszban, Ukrajnában és azon más országokban, amelyek az Orosz Orthodox Egyház gondozásában vannak. A keresztény meggyőződésből eredően az emberi szabadságok, jogok, a személyiség méltóságának harcosai lévén, egyúttal kijelentjük, hogy mindezek az értékek csak akkor létezhetnek, ha kapcsolatban állnak az ember személyes erkölcsi felelősségével. Az erkölcsi felelősség nélkül ezen értékek széthullanak”.

Az Orosz Orthodox Egyház elöljárója szavai szerint nem az ösztön, hanem a felelősséggel összefonódott szabadság civilizációját kell építeni.

A Szentséges Vladika emlékeztetett Oroszország és Magyarország történelmi kapcsolataira. Többek között arra, hogy a polgárháború korszakában orosz emigránsok ezrei találtak menedéket magyar földön.

Megemlítvén, hogy napjainkban is nagy számú orosz ajkú – oroszok, ukránok, beloruszok, moldávok és mások – honfitársunk él Magyarországon, az Orosz Orthodox Egyház elöljárója köszönetet mondott az ország vezetőinek azon körülményekért, amelyekben az Orosz Orthodox Egyház ezen emberek lelki gondozását végző magyarországi és budapesti egyházmegyéje él. Kirill patriarcha hálával tett említést arról, hogy a magyar igazságszolgáltatás megfelelő döntései nyomán orosz anyanyelvű honfitársainknak lehetőségük van arra, hogy saját székesegyházukban imádkozzanak (sic!).

Őszentsége Kirill patriarcha tájékoztatta Balog Zoltánt a Moszkvai Patriarchátus és a Magyarországi Katolikus Egyház kapcsolatáról. „Annak idején Erdő bíborossal egy közös európai fórum létrehozásának szükségességén gondolkoztunk, ahol napjaink aktuális problémáit tárgyalhatnánk meg. Ez a platform ma is létezik, és úgy véljük, hogy az orthodoxok és a katolikusok közötti dialógus jó tapasztalatát jelenti” –mondta.

Őszentsége külön kiemelte a Magyarországi Református Egyházhoz fűződő hagyományosan jó kapcsolatokat is. „E kapcsolatok különösen erősek voltak akkor, amikor mindnyájunknak kölcsönös támogatásra és szolidaritásra volt szükségünk az ateista ideológia uralma idején. Akkor közös munkánk mindkét közösséget segítette abban, hogy megőrizhessék önazonosságukat” – folytatta a Szentséges Vladika.

Balog Zoltán a maga részéről megköszönte az orosz egyházfőnek a magyar népnek és az ország vezetésének mondott jó szavait. Átadta Kirill patriarchának Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének üdvözletét.

Balog Zoltán véleménye szerint az Oroszország és Magyarország által az ateista időkben szerzett tapasztalatot nem szabad elfelejteni, „mivel az Egyház legyőzte az ideológiai, elméleti ateizmust, de nagyon nehéz legyőzni a gyakorlati ateizmust”. “Megtanultuk, hogy az ideológiai harc körülményei között meg lehet őrizni a hitet” – tette hozzá, megjegyezvén, hogy Európának ma nagyon nagy szüksége van erre a tapasztalatra.

„Az Orosz Orthodox Egyház és az Ön részéről kapott támogatást és imádságot hálával fogadjuk. Nagyon örülök, hogy kapcsolataink hagyományosan pozitív történelme most megerősödött” – mondta Balog Zoltán.

A magyar miniszter, aki állami szolgálatba lépése előtt a Református Egyház lelkipásztora volt, hangsúlyozta a felekezetközi együttműködés fontosságát a keresztény értékek és az üldözött keresztények védelmében.

A beszégletés végén a felek megajándékozták egymást.

A találkozót megelőző ebéd során mondott beszédében Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája köszöntő szavakkal fordult Magyarország Kormányának miniszteréthez, hangsúlyozván: „A keresztény magyar nemzetnek sikerült megvédenie a mai Európában azt a jogát, hogy az Alkotmányban világosan utaljon Istenre és a kereszténységre mint a nemzet szellemi és kulturális alapjaira, és elvetett minden bűnös kísértést, ami az egyneműek házasságának legalizálására vonatkozott”.

„Egy bizonyos pillanatban mindig dilemma elé kerülünk: Istennel vagyunk vagy Isten ellen” – hangsúlyozta Őszentsége, emlékeztetvén, hogy minden kísérlet, amely Isten nélkül próbál virágzó, gazdag és igazságos társadalomat építeni, kudarcra van ítélve. „Mi ezt már megtapasztaltuk és tanúsíthatjuk az európaiaknak, akik nem rendelkeznek ennek megértésével, hogy két kézzel kell kapaszkodni szellemi és kulturális alapjainkba, Istenbe és a kereszténységbe” – hangsúlyozta Őszentsége Kirill patriarcha.

Forrás: mospat.ru