“Leült Ádám szemben a Paradicsommal…”

“Leült Ádám szemben a Paradicsommal, és tulajdon mezítelenségét siratva, így bánkódott: Jaj nékem, hogy alattomos csábítással rászedtek, kifosztottak és a dicsőségből eltávolítottak! Jaj nékem, az egyszerűségben mezítelennek, most pedig nélkülözőnek! Óh Paradicsom! Nem élvezem többé gyönyörödet, nem láthatom többé Uramat és Istenemet és Alkotómat; mert a földbe távozom, amelyből vétettem. Óh Irgalmas és Könyörületes, Tehozzád kiáltok: irgalmazz nékem, az elesettnek.”

(“Dicsőség” az “Uram, Tehozzád kiáltottam” után Vajhagyó Vasárnap, a szombat esti istentiszteleten.
6. hang, valaami dallam)