Visszaállt az eucharisztikus egység a Jeruzsálemi és a Román Patriarchátusok között

Ezt az eseményt a Román Patriarchátus Nifont târgoviște-i metropolita által vezetett delegációja és a Jeruzsálemi Patriarchátus képviselői közötti tárgyalások előzték meg, amelyek a jerikói román metochion megnyitásával kapcsolatban felmerült problémák rendezésére irányultak.

A metochiont mostantól a Jeruzsálemi Patriarchátus a szentföldi román zarándokok Zarándokházának ismeri el. A tárgyalások nyomán elfogadták azt a záródokumentumot, amely rögzíti a két Helyi Egyház közötti eucharisztikus kapcsolatok helyreállítását.

2011. május 9-én a Jeruzsálemi Patriarchátus Szent Szinódusa „egyhangúan és sajnálattal úgy döntött”, hogy megszakítja az eucharisztikus közösséget a Román Orthodox Egyházzal. A konfliktus oka a Román Patriarchátus által a Jeruzsálemi Egyház területén épített templom körül kialakult vita volt.

Pravmir.ru