Megválasztották az új bolgár patriarchát

2013. február 24-én Neofit ruszei (oroszcsíki) metropolitát választották meg bolgár patriarchává. Neofit metropolita (világi nevén Szimeon Nikolaev Dimitrov) 1945. október 15-én született Szófiában. Elvégezte a Cserepisi Teológiai Szemináriumot, majd a Szófiai és Moszkvai Teológiai Akadémiákon, valamint a Moszkvai Teológiai Akadémia kórusvezetői iskolájában tanult. A teológiai tudományok kandidátusa. Keleti egyházi éneklést tanított, valamint a szófiai diákkórus és a szófiai egyházmegyei papi kórus vezetője volt. 1975-ben nyírták szerzetessé Neofit néven. Keleti egyházi éneklést és liturgikus gyakorlatot oktatott a Szófiai Teológiai Akadémián.

1977-ben archimandrita rangot kapott. 1981-ben nevezték ki a Szófiai Egyházmegye protoszingelévé (egyházmegyei titkárává). 1985-ben püspökké, a Szófiai Egyházmegye vikáriusává szentelték. 1989-ben nevezték ki a Szófiai Teológiai Akadémia rektorává, majd miután a teológiai oktatás visszatért az egyetemre, 1991-től a Szófiai Egyetem Teológiai Karának első dékánja lett.

1992-ben választották meg a Szent Szinódus főtitkárává. 1994-től dorosztoli metropolita, majd a Dorosztoli Egyházmegye felosztása után ruszai metropolita lett. A Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem díszdoktora.