Az oroszországi újvértanúk és hitvallók első nyilvános megdicsőítése

Az oroszországi újvértanúkat és hitvallókat elsőként a Külföldi Orosz Orthodox Egyház Főpapi Zsinata kanonizálta 1981-ben. A szent vértanúk és hitvallók ünnepélyes megdicsőítését a new yorki Főpapi Szinódus székesegyházában tartották. A szertartást a boldog emlékű Filaret (Voznyeszenszkij) metropolita, a Külföldi Orosz Orthodox Egyház akkori prímása vezette.

https://www.youtube.com/watch?v=dR85kv0UVhc&feature=youtube_gdata_player