Volgográd Sztálingráddá való átnevezése a saját népünk elleni bűntett

A napokban a volgográdi városi tanács úgy határozott, hogy évente hat napra a város újból felveszi a „Sztálingrád – hős város” nevet. A kezdeményezést támogatva nyilatkozott az Egyetemes Orosz Népi Zsinat (~Oroszok Világszövetsége), amelynek egyik alapítója és formális vezetője Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája, reális vezetője pedig Vszévolod Csaplin protoijerej, a Moszkvai Patriarchátus Egyház és Társadalom Kapcsolatai Osztályának vezetője. A volgográdi városi tanács döntését Pivovarov akadémikus, történész, az Orosz Tudományos Akadémia Tudományos Információs Intézetének igazgatója kommentálta, aki Sztálin nevének ilyen visszaállítását az orosz nép elleni bűntettnek nevezte. „Senki nem akadályoz minket abban, hogy a Néva-parti várost Szentpétervárnak hívjuk, és eközben leningrádi blokádról beszéljünk. Valóban létezett a nagy sztálingrádi csata, amely megmentette a hazát és áttörést hozott a háború menetébe. De ez a város sehogy sem lehet Sztálingrád. Még a Volgográd is üres megnevezés, én visszaadnám a Caricin nevet. Nem lehet Sztálingrád, bármit is mondjanak az emberek, mert Sztálingrád: Sztálin. Sztálin pedig Oroszország tragédiája, Oroszország halála. Isten mentsem minket a Sztálinhoz való visszatéréstől… Ez egy precedens lenne a visszarendeződés megkezdéséhez. Ezt megengedhetetlennek tartom, durva hibának tartom, saját népünk elleni bűntettnek tartom. A veteránoknak és bizonyára minden orosz embernek a sztálingrádi csatával kapcsolatos érzéseit teljes mértékben osztom, magam is frontkatona fia vagyok. De itt másról van szó: készek vagyunk-e visszatérni a Sztalinizmusba, vagy sem. Remélem, hogy országom nem fog visszatérni”.

A hírt kommentálta Viktor Potapov protoijerej, a Külföldi Orosz Orthodox Egyház washingtoni esperese is, a Szabadság (Szabad Európa Rádió) vallási műsorainak volt főszerkesztője: „Amikor ezt meghallottam, megdöbbentem azon embereken, akik oly könnyen elfelejtkeznek azokról a rettenetekről, amiket Sztálin véghezvitt az 1920-30-as években, arról, hogy milyen üldöztetést folytatott az Egyház ellen. El tudom képzelni, hogy milyen világvisszhangja lenne, többek között az orosz lakosság részéről is, ha Németországban mondjuk Hitler szülővárosát évente néhány napra Hitlerstadt-nak neveznék el. Sztálin hóhér volt, a XX. század egyik legfőbb hóhéra. Egyszerűen nem értem, hogyan lágyulhatnak meg az érzelmek eziránt… e hóhér iránt! Számomra mint hívő ember számára ez elképzelhetetlen.

Nem értem, mi köze van az orosz népnek a sztálingrádi csatában mutatott hősiességének a város átnevezéséhez. Ezek összeegyeztethetetlen dolgok. Sztálin előtt a várost Caricinnak hívták. A kommunisták talpnyalásból nevezték át Sztálin tiszteletére. Világos, hogy azon katonák hősies küzdelmét, akik legyőzték a fasisztákat, nem szabad elfelejteni. A Volgográd megnevezés egyáltalán nem kicsinyíti e nagy hőstettet. De rendkívül negatívan viszonyulok ezen átnevezés iránt. Bizonyossággal mondhatom, hogy a Külföldi Orosz Orthodox Egyház minden hívője és papja ugyanígy gondolkodik.”

nsad.ru – «Нескучный Сад» internetes egyházi folyóirat