Vízkereszt a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz orthodox egyházközségben

Testvérek! A mai Evangéliumból és az Úr megkeresztelkedését megelőző eseményekből tudjuk, hogy Keresztelő Szent János arra hívta népét, hogy változtassa meg az életét. Szent János hatalmas prófétikus karizmájával képes volt megváltoztatni kortársai világnézetét. Hosszú éveket töltve a pusztában előképévé vált a leendő keresztény aszkétáknak. Keresztelő Szent János spirituális kihívást jelentett a farizeusoknak, akik maguknak tartották fenn a jogot, hogy a Szent Írást magyarázzák. Sokat beszéltek a Messiásról, várták az eljövetelét, de ugyanakkor jól éltek nélküle. Keresztelő Szent János pedig rámutatott a Messiásra, akit még senki nem ismert el. Ő volt az egyedüli a Jordánnál összegyűlt emberek között, aki felismerte Jézus Krisztust. Szent János nagyon kemény leleplező szavakkal fordul a Jordánhoz eljött emberekhez: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől?  Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.” (Lk. 3, 7-8).  Elfogadván Jánostól a keresztséget, az Úr osztozik az emberekkel a fájdalmaikban, a legnagyobb fájdalmukban: az embernek saját bűnei miatt érzett fájdalmában.

Tegnap és ma a keresztény templomokban Nagy Vízszentelést tartottak az Úr jelenésének látható jeleként. A vízkereszti víz különleges víz. E nagy szentség megszentelése és felhasználása elválaszthatatlan azon szellemi törekvéstől, ami a víznek a Megváltó általi megszentelését kísérte.

Gyakran bűnös életet élve mély tévedésben vagyunk, amikor azt hisszük, hogy belső átalakulás nélkül a víz mechanikusan biztosítja számunkra a megtisztulást. E bűnös gondolat mélységes igaztalanságot hordoz. E szent napokban a templomokban gyakran jelennek meg olyan emberek, akik általában nem járnak templomba, és azt remélik, hogy a szent víz felhasználása az Istenbe vetett hit, a bűnbánat munkálkodása nélkül megoldja a problémáikat. Remélem, testvéreim, hogy mi ma annak megértésével jöttünk el a templomba, hogy Isten csak abban az esetben segít nekünk, ha mi is segítünk Neki, hogy beléphessen az életünkbe, ha törekszünk arra, hogy életünkben méltó helye legyen Istennek.

Kádár Iván protoijerej

 

A jeges vízben való fürdőzés Egyházon kívüli szokásáról:

„…Egyes helyeken létezik az a szokás, hogy ezen a napon megmerítkeznek a folyókban (különösen azok fürdenek, akik az ünnepek idején maskarákba öltöztek, jósoltak stb., és babonásan úgy tartják, hogy az ilyen fürdő képes megtisztítani a bűnöktől). Ezt a szokást nem lehet azzal igazolni, hogy a Megváltó vízbe merülését szeretnék utánozni, vagy pedig a palesztinai zarándokok szokásával, akik a Jordánban fürdenek. Keleten ez biztonságos a zarándokok számára, mivel nincs ilyen hideg és fagy, mint nálunk.

Nem lehet igazolást találni abban a hitben sem, hogy az Egyház által a Megváltó megkeresztelésének napján megszentelt víz gyógyító és tisztító erővel rendelkezik, mivel a téli fürdőzés az Istentől való csoda kikövetelését vagy pedig a saját életünk és egészségünk iránti nemtörődömséget jelenti”

(Szergij Bulgakov atya /«Настольная книга для священно-церковно-служителей», Издательский отд. Московского Патриархата, 1993, репринт издания 1913, стр. 24, сноска 2)

Forrás