Karácsony a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz egyházközségben

main[1]Az Üdvözítő Krisztus Születésének eseménye sokunk számára, akik ebben a fájdalmakkal, megpróbáltatásokkal teli világban élünk, fényességes és örömteli esemény. A világ megmentéséért eljött isteni Gyermek képére mi is üdvösségünk zálogaként tekintünk. Azonban a világ, amelynek megváltásáért Üdvözítőnk eljött, nem akarta befogadni Krisztust.

A Krisztus Születése ünnepének Hajnali Istentiszteletén olvasott evangéliumi olvasmány írja le a Megváltó eljövetelét megelőző drámai eseményeket. A Messiás várása általános volt, de amikor eljött, mégsem jutott Néki hely, kevesen ismerték fel Őt. Egy istállóként használt barlangban született. A világ nem volt képes számára egy istállónál jobbat előkészíteni. Sem a nép tanítói, sem Heródes király, sem pedig azok, akik büszkék voltak arra, hogy ahhoz a néphez tartoznak, amely az isteni Kinyilatkoztatás hordozója, nem bizonyultak méltónak az isteni Megtestesülés örömének befogadására.

Most, amikor az Isteni Liturgia után az ünnep örömét éljük, amikor újból megérezzük az ember és Isten kapcsolatát, törekedjünk arra, hogy elmerülvén a hétköznapi életben, ne szórjuk el lelkünkből a magasztosság e szent érzését. Emlékezzünk arra, hogy Isten Fiúként jön el a világba, hogy tudatosítsuk: a Mennyei Atya gyermekei vagyunk. Emberfiaként születik meg a földön, hogy minden ember Isten fiává válhasson. Ez a legfontosabb mindabból, amit tudunk: Isten a mi Atyánk, ezért nincs mitől félnünk ebben a világban. Az Ő Születése a mi fiúvá válásunk eseménye. Késztessen minket a mai ünnep arra, hogy működjünk együtt Istennel, az isteni Megtestesülés titka késztessen minket arra, hogy bármilyen körülmény közepette is Isten iránt hű emberekké váljunk. Akkor számunkra is érthetővé és ismerőssé válik az az öröm és az az állapot, amit a pásztorok, a bölcsek és a Szent Család megéltek.

Kádár Iván atya, Budapest, 2012/2013. Karácsonyán

Szenteste – Virrasztó Istentisztelet (2013. január 6.)

Virrasztó Istentisztelet

Virrasztó Istentisztelet

Virrasztó Istentisztelet

Virrasztó Istentisztelet

Virrasztó Istentisztelet

Virrasztó Istentisztelet

“Isteni félelemmel és hittel közeledjetek” – Karácsony, ünnepi Szent Liturgia (2013. január 7.)

“Hiszem Uram és vallom…” (Szent Liturgia)

“Krisztus Testét vegyétek…” (Szent Liturgia)

“…és a halhatatlan Forrást ízleljétek!”

Forrás