Megválasztották Antiochia és egész Kelet új patriarcháját

X. János, Nagy Antiochia és egész Kelet patriarchája

X. János, Nagy Antiochia és egész Kelet patriarchája

Hétfőn a balamandi Nagyboldogasszony monostorban az Antiochiai Patriarchátus főpapjai megválasztották Egyházuk új főpásztorát. A szavazásban 18 főpap vett részt. X. János (Al-Jazidzsi) 1955-ben született a szíriai Lataikában. 1978-ban végezte el a Balamand-monostor Damaszkuszi Szent János Teológiai Szemináriumát, majd 1983-ben teológiai doktorátust szerzett a Thesszaloniki Egyetemen. 1979-ben szentelték diakónussá, 1983-ban pedig pappá.

1981-től a balamandi szemináriumban Liturgikát tanított. 1988-1991 és 2001-2005 között a teológiai kar dékánja volt.

1995-ben szentelték püspökké. 2001-2005 között a Balamand-monostor elöljárója volt. 2008-ban Nyugat- és Közép-Európa metropolitájává választották. Ettől fogva a Szent Szinódus állandó tagja volt.