„A sátán: Isten majma. A kommunisták majmolták, nem pedig átvették a hagyományt”

Putyin és Lenin “ereklyéje”

A híveivel történt nyilvános találkozója során Putyin orosz elnök a vörös téri mauzóleum és benne Lenin tetemének megtartása védelmében szólalt fel. „Lehetséges, hogy a balos nézeteket valló kollégáim szidalmazni fognak és vitázni fognak velem, de hiszen a kommunista ideológia – alaptételeit a hagyományos világvallásokból vették, a kommunizmus építőjének parancsolatai – ugyanaz, mint ami a Bibliában van, nézzék meg: ne ölj, ne lopj, ne akard más feleségét, mindez ott megtalálható… Azt mondják, hogy nem felel meg a hagyománynak [mármint a politikai vezető tetemének bebalzsamozása – ford. megj.]… menjenek el a Lavrába, az Áthoszra, ott vannak a szentek ereklyéi, és ebben az értelemben a kommunisták átvették a hagyományt, ezt helyesen tették, mindezt koruk követelményeivel összhangban tették.”

Andrej Kurajev atya

Andrej Kurajev atya

Andrej Kurajev atya, protodiakónus, a Moszkvai Teológiai Akadémia professzorának kommentárja: „Létezik az az évezredes orthodox hagyomány, miszerint ha egy igaz, életében is tisztelt ember meghal, akkor földi maradványait eltemetik. Óvatosan emelik ki és még alkohollal sem kezelik. Vagyis a tisztelet kezdeményezése a néptől indul ki. Senki senkire nem kényszeríti rá a szent maradványainak tiszteletét.

Lenin kultuszát a bolsevikok pártja rákényszerítette az orosz népre. Halála után a testét nem temették el. Ellenkezőleg, egy egész speciális intézményt hoztak létre, amely egy sor manipulációt hajtott végre azért, hogy megőrizze a vezér tetemét. Mit jelent az, hogy a „kommunisták átvették ezt a hagyományt. Ezt helyesen tették”? Helyesen balzsamozták be? Ezzel aligha lehet egyetérteni. Hiszen a sátán: Isten majma. A kommunisták majmolták, nem pedig átvették a hagyományt. Az az intézmény, amelynek egyetlen feladata az volt, hogy megőrizze Lenin tetemét, még ma is létezik. Egyébként a szövetségi költségvetésből fizetik. Az orthodoxiához ennek a „hagyománynak” nincs semmi köze.

Úgy vélem, hogy az elnök az ízlés elveszítésében szenved. Hogyan lehet a szentek ereklyéjét egy olyan ember teteméhez hasonlítani, amelynek megőrzésén már majdnem egy évszázada professzionális orvosok egész kollektívája munkálkodik?”

Forrás