Makszim bolgár patriarcha boldog emlékezete

98 éves korában elhunyt Őszentsége Makszim, bolgár patriarcha – a legidősebb orthodox egyházi elöljáró. A róla való megemlékezést szeretném a személyiségével kapcsolatos néhány ténnyel kezdeni.

Nem sokkal Makszim patriarcha elhunyta előtt, idén januárban egy olyan esemény történt, ami nem csupán az egyházi életet, de az egész bolgár társadalmat felkavarta. Nyilvánosságra hozták a kommunista korszak bolgár titkosszolgálatának a Bolgár Orthodox Egyház főpapjaival kapcsolatos titkos aktáit.

Kiderült, hogy a 15 jelenleg hivatalban lévő metropolita közül 11 főpap a közelmúltban a bolgár állambiztonsági szerv titkosügynöke volt. A dossziékat feltáró bizottság által nyilvánosságra hozott adatok szerint az összes ügynök-metropolita az állambiztonság VI. osztályának dolgozott, amely a „politikai diverzióval szembeni harccal” foglalkozott.

Egyébként az ügynökök között megtalálható a Makszim patriarcha halála után a bolgár patriarchai trón helytartójává választott Kirill várnai és velikopreszlavi metropolita is, aki „Kovacsev” és „Vlagyiszlav” fedőneveken szolgált. 1976-ban szervezték be mint „titkos munkatársat”, majd 1989-ben „ügynökként” aktivizálták a titkosszolgálati munkában. A dossziéból kiderül, hogy saját kezűleg adott át ügynöki jelentéseket, sőt aláírta a fizetési papírokat is.

Nem egyedül az orthodox főpapok jelentek meg az állambiztonság soraiban. A nyilvánosságra hozott dossziék között találtak ügynökjelentéseket Georgi (Jovcsev) szófiai-plovdivi katolikus püspöktől, akit már a „Peresztrojka” idején szerveztek be – 1987-től működött ügynökként. Ügynöki múltja van hét muszlim vezetőnek is, többek között Musztafa Hadzsi szófiai főmuftinak is. Nedim Gendzsev volt főmufti pedig az 1970-es években egyidejűleg „II. fokozatú felderítőként”, majd „IV. fokozatú inspektorként” dolgozott a titkosszolgálatban.

Összességében érthető, hogy miért nem volt a titkosszolgálati ügynökök között három metropolita: Gavriil lovcsani, Nyikoláj plovdivi és Amvroszij dorosztoli metropolita. Mindhárman viszonylag fiatalok és csak nemrég lettek főpapok, Zsivkov uralma idején még olyan fiatalok voltak, akiket semmi értelme nem volt beszervezni.

De a legérdekesebb az volt, hogy a titkosszolgálatok levéltáraiban semmilyen anyagot nem találtak arról, ami Makszim patriarcha és az állambiztonsági szervek együttműködéséről tanúskodott volna. E. Boncseva, a Bizottság elnöke bejelentette, hogy nem rendelkeznek semmiféle olyan tanúbizonysággal, ami arra utalna, hogy Makszim patriarcha valaha is a kommunista állambiztonság ügynöke lett volna. Véleménye szerint ha a dossziéját meg is semmisítették volna, mégis maradnia kellett volna olyan dokumentumoknak, amelyek legalább áttételesen utaltak volna az állambiztonsággal való együttműködésére. Dimitir Ivanov, a bolgár állambiztonsági bizottság VI. osztályának volt vezetője kategorikusan tagadta, hogy eltüntették volna Makszim patriarcha ügynöki múltjáról szóló anyagokat.

Makszim patriarcha

Makszim patriarcha

Az a tény, hogy Makszim patriarcha nem folytatott ügynöki tevékenységet, különösen figyelemreméltó azzal kapcsolatban, hogy az 1990-es években Bulgáriában egyházszakadás történt. A Makszim patriarcha által vezetett Bolgár Orthodox Egyháztól elszakadt a főpapok és világiak egy csoportja, akiket Pimen nevrokopi metropolita vezetett, és akik később azzal a váddal léptek fel a patriarchával szemben, hogy úgymond szorosan együttműködött a kommunista hatalommal és csupán annak támogatásával jutott 1971-ben az Egyház élére. Most kiderül, hogy a néhai patriarcha nem állt kapcsolatban a titkosszolgálattal, miközben a szakadás kiváltóiról ez egyáltalán nem mondható el!

Nemrég egy ismerősömmel beszélgettem erről témáról, aki jól ismeri a balkáni országok történelmét és jelenét. A fentiekben elmondottakhoz ő meglehetősen szkeptikusan viszonyult, ironikusan megjegyezvén, hogy az olyan szintű ügynökök esetében, mint a bolgár patriarcha, a dossziét nem a „KGB szófiai leányvállalatának” levéltáraiban, hanem csakis az „idősebb testvérnél” a Lubjankán kellene keresni. Megjegyzése, beismerem, erősen elbátortalanított és lelkemben elültette a kétely magvait Makszim patriarcha ártatlanságával kapcsolatban.

Néhány nappal ezelőtt azonban a sajtóban egy újabb érdekes információ került napvilágra, ami szerintem nagyon sokat elmond a megboldogult bolgár patriarcha személyiségéről. November 7-én ugyanis nyilvánosságra hozták a 2011. decemberében leírt végrendeletét.

Kiderült, hogy Makszim patriarcha életében nem rendelkezett személyes bankszámlával, nem hagyott maga után semmilyen megtakarítást vagy értékes tárgyat. Nem rendelkezett semmilyen ingatlanvagyonnal. Mindent, ami személyes tárgya volt, saját pénzéből vásárolta: könyveket, a „Lucs” cég karóráját és egy „Kontinental” márkájú írógépet, amit még 1968-ban vásárolt. Ez volt a néhai patriarcha minden személyes vagyona, amit a Bolgár Egyház Szinódusára hagyott. A gépjármű – egy 21 éves Mercedes, amivel a bolgár főpásztor közlekedett – a Szinódus tulajdonában volt.

A Szófiai Metropólia munkatársai már a patriarcha elhunyta után számoltak be személyes életmódjának részleteiről. Kiderült, hogy patriarchává választása óta Makszim patriarcha a Szófiai Metropólia épületének egy kis szobájában élt, ahol a bútorzat egy heverőből, egy tölgyfa íróasztalból, egy könyvszekrényből és 3 székből állt. A patriarcha nagyon szerényen étkezett. A legnagyobb ínyencségnek a sült makréla számított, amit a főpásztor csak ünnepeken engedett meg magának.

Makszim patriarcha fizetése 680 leva volt (kevesebb mint 350 euró), amiből 100 levát tartott meg, a többit 30 éven keresztül egy látáskárosult gyermekeket ápoló szófiai gyermekotthonnak adott át. Minden ajándékot, amit hivatalos szolgálata során kapott, a patriarcha azonnal átadott a Patriarchátus Egyháztörténeti Múzeumának.

Beismerem, hogy amikor tudomást szereztem a néhai patriarcha személyes életének e tényeiről, a szkeptikus balkanista által bennem elültetett kételyek szertefoszlottak és abszolút világossá vált, hogy miért nem találtak kompromittáló anyagot a bolgár főpásztorral szemben az állambiztonsági dossziékban.

A szófiai temetésen főpásztor testvérétől személyesen vett végső búcsút a konstantinápolyi, a szerb, a görögországi és az albán egyházfő. Eljöttek, hogy megadják a végső tiszteletet annak a patriarchának, aki talán mindenkinél inkább rászolgált erre, a szelídség és az önzetlenség ily csodálatos példáját mutatván fel a haszonlesésben eszét vesztett világnak.

Dmitrij Avgyejev, pravmir.ru