Megválasztották az új eperjesi orthodox püspököt

Rastislav megválasztott eperjesi püspök

Rastislav megválasztott eperjesi püspök

 

A Cseh-Szlovák Orthodox Egyház Eperjesi Egyházmegyéjének egyházmegyei gyűlése 2012. október 20-án tartott ülésén a Szent Szinódus által javasolt több jelölt közül megválasztotta az új eperejesi orthodox püspököt Rasztyiszláv (világi nevén Ondrej Gont) szerzetespap személyében. Rasztyiszláv atya 34 éves, és eddig a mezőlaborci (Medzilaborce) Szent Miklós gyermekotthon papjaként szolgált.

Forrás