Hilarion metropolita találkozott XVI. Benedek római pápával

Hilarion metropolita és XVI. Benedek pápa

Hilarion metropolita és XVI. Benedek pápa

A Moszkvai Patriarchátus hivatalos oldalán megjelent közlemény szerint a megbeszélésen érintették a Megváltó Krisztus székesegyházban történt vandalizmust, XV. Benedek pápa pedig szolidaritását fejezte ki az Orosz Orthodox Egyház álláspontjával és értetlenségét fejezte ki egy sor tömegtájékoztatási eszköznek az eseményekre adott reakciójával kapcsolatban

2012. október 16-én Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője találkozott XVI. Benedek római pápával. A találkozó a Vatikánban történt a Római Katolikus Egyház püspöki szinódusának soros ülése után, amelyen Hilarion metropolita köszöntő beszédet mondott.

A Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője átadta XVI. Benedek pápának Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája jókívánságait. A pápa a maga részéről Isten segítségét és sikereket kívánt az Orosz Orthodox Egyház elöljárójának.

A pontifex-el folytatott beszélgetés során a kérdések széles körét érintették. A Római Katolikus Egyház fejének kérdéseire válaszolva Hilarion metropolita tájékoztatást adott az Orosz Orthodox Egyház helyzetéről, arról, hogy hogyan zajlanak a püspökválasztások és az új metropóliák létrehozása, a teológiai iskolákról és monostorokról, az Egyház missziós és felvilágosító tevékenységének kiszélesedéséről, az Orthodox Vallási Kultúra és a világi etika tantárgyak iskolai oktatásáról, teológiai karok létesítéséről világi oktatási intézményekben.

A vladika tájékoztatta a pontifexet az általa vezetett Szinódusi Bibliai-Teológiai Bizottság tevékenységéről és a Hittani Kongregáció újonnan kinevezett vezetőjével, Gerhard Ludwig Müllerrel ugyanazon a napon korábban folytatott találkozójáról, reményét fejezve ki aziránt, hogy az Orosz Orthodox Egyház és a Római Katolikus Egyház közötti kapcsolatok a teológiai kutatások területén tovább folytatódnak.

Érintették a keresztény szentélyek különböző országokban történő megszentségtelenítését, többek között a Megváltó Krisztus székesegyházban történt vandalizmus aktusait. XVI. Benedek pápa szolidaritását fejezte ki az Orosz Orthodox Egyház álláspontjával az adott kérdésben és értetlenségét fejezte ki egy sor tömegtájékoztatási eszköznek az eseményekre adott reakciójával kapcsolatban.

A beszélgetés egyik legfontosabb témája a világ különböző részein zajló keresztényüldözés volt. Hilarion metropolita hangsúlyozta, hogy a keresztény lakosság védelme a Közel Kelet országaiban és más országokban, ahol diszkriminációnak és üldöztetésnek vannak kitéve, az orthodoxok és a katolikusok közös feladata.

A beszélgetés végén Hilarion metropolita egy „Krisztus leszállása az alvilágba” ikont ajándékozott XVI. Benedeknek, amit Alekszij Trunyin protodiakónus festett. Ezután a Külső Egyház Kapcsolatok Osztályának vezetője bemutatta a pontifexnek kísérete tagjait: Antonyij (Szevrjuk) szerzetespapot, a Moszkvai Patriarchátus itáliai egyházközségei adminisztrációjának titkárát, valamint Alekszej Gyikarjev diakónust, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya keresztényközi kapcsolatok Titkárságának munkatársát.

www.patriarchia.ru / A patriarchia.ru híre orosz nyelven