Feltámadás a kivégzés helyszínén

Katyn, Krisztus Feltámadása templom

Katyn, Krisztus Feltámadása templom

2012. július 15-én Katynban, oroszok és lengyelek ezrei kivégzésének helyszínén Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája felszentelte az emlékhelyen épült Krisztus Feltámadása templomot. A Katynban kivégzett lengyel katonatisztek név szerint ismertek. Azonban kevesen tudják, hogy 1917-1950 között Szmolenszk vidékén a bolsevikok több mint 8000 ezer szovjet állampolgárt is meggyilkoltak, akiket a katyn-i erdőben hantoltak el.

Nem ismeretes azok pontos száma, akiket a csekisták ezen a vidéken kivégeztek, az orosz tömegsírok kihantolására nem került sor. A kivégzettek között voltak főpapok, papok és világiak, akiket formálisan ellenforradalmi tevékenységgel vádoltak, a valóságban azonban bűnük az volt, hogy nem tagadták meg Krisztust, ellenálltak és tiltakoztak az Egyház üldöztetésével szemben és megpróbálták megőrizni az egyházi életet.

Szent Szerafim (Osztroumov) szmolenszki érsek, újvértanú

Szent Szerafim (Osztroumov) szmolenszki érsek, újvértanú

A katyn-i erdőben nyerte el 1937-ben a vértanúk koszorúját Szent Szerafim (Osztroumov) szmolenszki érsek, akit Joann (Kresztyjankin) atya a “legokosabb, legjóságosabb, legszeretetteljesebb” főpapnak nevezett.  A rettenetes 1937-es évben a szovjet hatóságok Szerafim érsekkel együtt 77 hívőt, köztük 8 papot végeztek ki.

Jelenleg dokumentumokkal bizonyítható, hogy a katyn-i erdőben több mint 70 orthodox papot végeztek ki. A repressziók éveiben Szmolenszk vidékén több mint 400 klerikust semmisítettek meg, akiknek sírjait nem tárták fel teljes mértékben.

A katyn-i emlékhely lengyel részén katolikus imahelyet és harangot helyeztek el. A sírokat egy emlékfal határolja el, amelyekre a kivégzettek neveit írták. Az orosz síroknál egy nagy orthodox kereszt áll. Az orosz fél az emlékhely szomszédságában templomot épített.

A Krisztus Feltámadása templom alagsorában a szovjetunióbeli egyházüldözést bemutató múzeumot helyezik el. A templom építésére Kirill patriarcha adott áldást, amikor még szmolenszki és kalinyingrádi metropolita volt.

A templom ikonjait és ikonosztázionját a Szent Tyihon Orthodox Egyetem ikonfestő műhelyeiben készítették, Larisza Georgijevna Gacseva vezetésével, aki a Szent Tyihon Orthodox Egyetem Egyházművészeti Kara Monumentális Egyházművészeti Tanszékének vezetője.

Katyn - orthodox templom

A Krisztus Feltámadása templom ikonosztázionja

Az ikonosztázion déli kapuja

Az ikonosztázion déli kapuja

A katyn-i újvértanúk ikonja

A katyn-i újvértanúk ikonja