Szynaxárion 6 kötetben

Szynaxárion: az Orthodox Egyház szentjeinek élete

Megjelent orosz nyelven az áthosz-hegyi Szimonoszpetrasz monostor szerzetese, Makariosz atya által összeállított Szynaxárion kiegészített és adaptált kiadása.

A kiadvány teljessége alapján egyedülálló az orthodox világban ismert kiadványok között. A gyűjtemény tartalmazza az orthodox Kelet által tisztelt, valamint az Egyház által a X. századig megdicsőített nyugati szentek életírását. Az orosz kiadványban nagy figyelmet fordítottak az orosz szentek, többek között az újvértanúk életírásainak.

A könyv összeállítója Makariosz atya, a Szimonoszpetrasz monostor szerzetese, történész, a szentek életének kutatója, aki egyetemi tanulmányait a párizsi Sorbonne-n végezte. Művén 25 évig dolgozott. A könyv már megjelent francia, angol, görög, német és olasz nyelven is, úgyhogy napjainkban már az egész Egyetemes Egyházban elfogadott Szynaxárionnak tekinthető.

Az orosz nyelvű kiadvány, Makariosz atyával együttműködésben, jelentősen kiegészített, pontosított, az eredeti forrásokkal és a tudományos ismeretekkel összevetett szöveg. A mű orosz adaptációján öt éven át egy kb. 50 fős szerkesztő kollektíva dolgozott. A kiadványt számos illusztrációval, földrajzi térképekkel, tudományos hivatkozásokkal látták el.

Ahogy a könyv előszavában Makariosz atya írja: „A szentek élete: nem szócikk egy életrajzi szótárban és nem fejezet egy egyháztörténelmi tankönyvben, hanem a szent szóbeli ikonja, amelynek, kétség kívül, hitelesen kell tükröznie a szent valóságos életének eseményeit, egyúttal azonban fel kell lebbentenie a fátylat munkálkodása rejtett oldaláról is…”

Makariosz atya Szynaxárionjának átdolgozott és kiegészített szövegét a moszkvai Szretenije-monostor adta ki.

 Forrás: www.pravoslavie.ru