Június 1./14 Kronstadti Szent János ünnepe

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval (Róm. 12, 21)

Emlékezz a Szent Írás mondására: Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval (Róm. 12, 21). Durvák veled, ingerelnek, megvetéssel és dühödten fújnak rád, ne fizess ugyanezzel, hanem légy csendes, szelíd és kedves, tiszteletet adó és szeretettel teli azok iránt, akik méltatlanul viselkednek előtted. Ha magad is felzaklatódsz és indulattal, durván, megvetéssel, vagyis szeretet nélkül fogsz beszélni, akkor magad is legyőzettél és joggal mondhatják neked a téged megsértők: orvos, gyógyítsd meg magadat! (Lk. 4, 23), vagy miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?… vedd ki előbb saját szemedből a gerendát (Mt. 7, 3, 5). Ne csodálkozz akkor, ha megismétlődnek a durvaságok a téged sértők részéről, mert észreveszik a gyengeséged és szándékosan fognak ingerelni téged. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

Mutasd meg a téged megbántónak, hogy nem téged, hanem önmagát sértette meg, teljes szívedből sajnáld meg őt azért, mert ilyen könnyen legyőzetik saját szenvedélyei által, mert beteg a lelke; minél durvább és ingerlőbb, minél inkább táplál irántad gyűlöletet, annál inkább mutass iránta szelídséget és szeretetet és bizonyosan legyőződ őt. A jó mindig erősebb a rossznál, ezért az mindig győzelemre vezet. Emlékezz még arra is, hogy gyengék vagyunk, rendkívül könnyedén legyőzetünk bármely szenvedély által, ezért légy szelíd és elnéző az ellened bűnt elkövetők iránt, tudván, hogy te magad ugyanabban a betegségben szenvedsz, mint a testvéred; engedd el adósaid adósságait, hogy a Mennyei Atyád neked is elengedje a te adósságaidat, amelyek jóval nagyobbak adósaid adósságánál. Legyen benned mindig nyugalom, emelkedettség, ne légy gyanakvó, légy szilárd lelkű, egyszerű és jószívű, és akkor mindig győzedelmeskedni fogsz az ellenségeid felett. Aki gonoszt korhol, szégyenfoltot hoz magára. Ne fedd meg az arcátlant, hogy meg ne gyűlöljön!… tanítsd az igazat, és sietve elfogadja! (Péld. 9, 7-9).

Az ellenség néha azzal áskálódik ellenünk, hogy amikor meglátunk valamilyen bűnt vagy rosszat a testvérünkben vagy a társadalomban, akkor közönnyel és ridegséggel, készségtelenséggel, vagy inkább szégyenteljes gyávasággal sújtja szívünket, nehogy kemény, leleplező szavakat mondjunk ki az igaztalanságról, nehogy letörjük a bűnös szarvát. Krisztus Király! Adj nekem apostoli buzgóságot és a Szent Lélek tüzét a szívembe, hogy mindig bátran fel merjek kelni a szégyentelen, különösen sokakat megfertőző bűn ellen és hogy ne kíméljek senkit sem az ő és a többi ember üdvössége érdekében, hogy ne botránkozzanak meg, látván a bűn terjedését és ne bukjanak el saját maguk is. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek Énbennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Mert az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. (Mt. 18, 6, 11)

Kronstadti Szent János, „Életem Krisztusban”