A bűn normává vált – Kirill patriarcha felszólalása

Kirill moszkvai patriarcha felszólalása a hagyományos vallások vezetőinek kazahsztáni konferenciáján

Kirill moszkvai patriarcha kijelentette, hogy az ateisták azon kísérlete, hogy felépítsék az Isten nélküli világot, perspektíva nélküli, a vallási hagyománytól elszakított társadalom pedig egyúttal elveszíti az erkölcs fogalmát és azt kockáztatja, hogy elmerül a belső konfliktusokban.

„Az emberiség a történelme során még sohasem élte meg a globális – társadalmi, kulturális és világnézeti – szabványok ilyen rendszerszerű kikényszerítését. A karrierről alkotott elképzelések, a dolgok iránti viszonyulás, a viselkedésminta, sőt a gondolkodásmód – mindezek totális unifikáción [egységesítésen, szabványosításon] mentek keresztül. Ma a bűn normává válik, mivel a fogyasztói társadalomban nincs talaja az „erkölcs” fogalmának. Csupán a „komfort” fogalma létezik” – mondta Kirill patriarcha a világ hagyományos vallásai vezetőinek kazahsztáni konferenciáján.

„A komfort elérése érdekében fiatal párok meggyilkolják a megfogant gyermekeiket. A komfort elérése érdekében az idős szülőket speciális kórházakba és öregek otthonába küldik, hogy ne zavarják az életet. A komfort elérése érdekében családok omlanak össze, a nők elveszítik a szüléshez való jogukat, a mai technológiák pedig egyúttal a nőt fizetett inkubátorrá alakítják. Végső soron a komfort elérése érdekében alkalmazzák az eutanáziát” – tette hozzá.

Kirill patriarcha megjegyezte, hogy e körülmények közepette a hit segíthet az embernek, hogy felismerje a helyes és helytelen célokat, ott pedig, ahol megszakad vagy kiszorítják a nép életéből a vallási hagyományt, egyenes arányban nő a nemzeti és vallási alapú konfliktusok száma.

„A hit adja meg az embernek az önmegvalósítás erejét, de ugyanakkor megmutatja az ember számára azt a határt is, amelyen túl elveszik az emberi élet értelme, méltósága, sőt maga az „ember” fogalom is. A személyiség valódi szabadságának megőrzése, a bűnök rabságától való szabadság és az ember örök rendeltetésének megvalósítása: ez a vallás kötelessége a mai világban” – véli Kirill patriarcha.

Az orosz egyházfő hangsúlyozta, hogy az Isten keresése, az Isten, a hit iránti vonzódás természetes az ember számára, a hagyományos vallások kiszorítása a társadalomi életből nem vezet magának a vallásosságnak a csökkenéséhez.

„A század történelme megmutatta, hogy a vallás eltávolítása a társadalomból, az erkölcs eltávolítását, a szív eltávolítását jelenti. Ha a társadalom, amelyben általában a többséget a hívő emberek alkotják, valamiért totálisan „világinak” lesz kihirdetve, ha a vallást megpróbálják gettóba zárni, akkor ezzel megismétlik az ateista uralkodó ideológiájú országok kudarcot vallott kísérletét. Éppen ezért tűnnek napjaink világában az ilyen kísérletek meggondolatlannak, sőt irreálisnak. Ezek ugyanúgy kudarcot fognak vallani, ahogy kudarcot vallott az állami ateizmus grandiózus projectje is” – mondta Kirill patriarcha.

Forrás: http://www.pravmir.ru